قابل توجه هموطنان ترک وکرد

قابل توجه هموطنان ترک وکرد


صفحه ایی به نام جنبش اخراج کردها از آزربایجان وجود دارد که مستقیما از طریق جمهوری اسلامی پشتیبانی میشود . هدف این پیج درست کردن و زنده کردن اختلافات بین کرد وترک هست که در زمان جنگ نقده روی داد . امروز ملت کرد و ملت ترک هوشیار هستند و تن به ناکرده هایی که زمانی جمهوری اسلامی برای کرد و ترک بوجود آورد نمیدهند امیدوارم کردها و ترکها با دیدی دوستانه به هم نگاه کنند و این طرح را محکوم کنند نه کردها و نه ترکها خاطره خوبی از جنگ نغده بین کرد وترک ندارند که عامل اصلی آن جمهوری اسلامی بود با تحریک ملاحسنی و حضورکسانی چون خالخالی و صادق زیبا کلام خواهشا دوستان کرد و ترک این پیج را بلوک فرمائید تا تخم نفاق دوباره خونریزی به بار نیاورد — ‎with ‎‎آنتن جوانرود‎, ‎خالد روانسەری‎, ‎هادی ایرانی‎ and 40 others‎.‎