توسعه نظریه دو سطحی بازی -Two-Level Game Theory

توسعه نظریه دو سطحی بازی -Two-Level Game Theory

رابرت داوید پونتام، متولد ۱۹۴۱ میلادی، متفکر و محقق برجسته علوم سیاسی و استاد سیاست‌گذاری عمومی در مدرسه کندی دانش‌گاه هاروارد است وی را به ویژه به خاطر نقش نوآورانه وی در توسعه نظریه دو سطحی بازی -Two-Level Game Theory -می‌شناسند.این مقاله، از رابرت پوتنام و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، نفوذ مشارکت گسترده از سوی گروه‌های خصوصی و داوطلبانه را بر سلامت نظام‌های دموکراتیک مرور می‌کند. پوتنام، استاد دانشگاه هاروارد و محقق علوم سیاسی که برای نوشتن کتاب ” تنها بولینگ رفتن” معروف است، با درنظر گرفتن انتقادهای وارد بر این گروه ها، اثرات مثبت این نوع مشارکت را بررسی می‌کند.

مردم‌سالاری
رابرت پونتام
لینک: http://bit.ly/1e2iSpF

Like ·  · Share