“ایرانیانی که خود را به بیگانگان نفروخته‌اند می‌توانند به کشور بازگردند”

منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات استقبال کرد و گفت: “نمی‌شود ایرانیان را به صرف امضای یک بیانیه و اظهارنظر سیاسی از رفت و آمد به کشورشان محروم کرد.” وی همچنین گفت ایرانیانی که خود را به بیگانگان نفروخته‌اند می‌توانند به کشور بازگردند.

منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران