افول انقلاب مصر و گسترش خشونت در سالگرد سقوط مبارک

سومین سالگرد انقلاب مصر در شرایطی برگزار شد که این کشور با چالش بی‌ثباتی و آینده‌ای نامعلوم مواجه است. درست در سالگرد سقوط حسنی مبارک چهار بمب تقریبا به صورت همزمان روز جمعه ۲۴ ژانویه در قاهره منفجر شد.
نفر در جریان این حمله که مسئولیتش را انصار بیت المقدس بر عهده گرفت، کشته شدند. صدای انفجار یک بمب دیگر نیز در روز شنبه نزدیک مقر پلیس در قاهره شنیده شد.

سالگرد-انقلاب-مصر