ناراحتی‌های نظام از بیرون ماندن از گود ژنو-۲

روحانی در اجلاس داووس تلویحا به موضوع اشاره کرد و گفت: «آن‌چه ما می‌خواهیم تلاش در مسیر خواست ملت سوریه و توقف درگیری‌هاست، اما نسبت به این‌که این کنفرانس بتواند به آن اهداف برسد، تردید دارم».

محمد جواد ظریف در واکنش به لغو دعوت از ایران گفت: «این‌که پس گرفتن دعوت را به اظهارنظرها در ایران نسبت دادن اقدام درستی نبود و به صورت مشخص آمریکا و برخی گروه‌هایی که بعضا دست‌شان به خون مردم سوریه آغشته است به ایشان فشار آورده و آقای بان‌کی‌مون ناگزیر شده که این کار را انجام دهد و به دنبال توجیه گشته است.»

IMG17340999