ایران و پاکستان: تنش و تروریسم

ایران و پاکستان: تنش و تروریسم

با سرلشکر اطهر عباس٬ الکس وطنخواه، علی اکبر امیدمهر و فاطمه امان.
چهارشنبه در برنامه افق
رابطه ایران و پاکستان—- رابطه این کشور با تنش های منطقه بلوچستان و گروگان گیری مرزبانان
مرزبانان