خانواده‌ قربانیان راهیان نور: آبروی همه را می‌بریم

۱۲/فروردين/۱۳۹۳ امیر پارسی نژاد

تعدادی از خانواده‌های قربانیان راهیان نور تهدید کردند که در صورت عدم رسیدگی به پرونده فرزندان‌شان، جلوی ساختمان مجلس تحصن خواهند کرد.