ريحانه جباری را اعدام نکنید!

ريحانه جباری را اعدام نکنید!

۰۷/فروردين/۱۳۹۳
ريحانه جباری زن جوان ۲۶ ساله‌ای است که در خطر اعدام است. او به اتهام قتل فردی به نام مرتضی دستگير شد و تاکنون هفت سال در زندان بوده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اخیرا حکم اعدام او را صادر کرده است.