دردسر تقارن عزا و سیزده به در

دردسر تقارن عزا و سیزده به در

مسئله تقارن “سیزده بدر” که حکومت ایران آن را “روز طبیعت” می نامد با مراسم عزاداری برای دختر پیغمبر اسلام، این روزها به اصلی ترین موضوع محافل و تریبون های رسمی حکومت تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، دفتر آیت الله علی خامنه ای روز گذشته در اطلاعیه ای از “عزاداری ۵ روزه در بیت معظم له” خبر داد و بدین ترتیب اعلام کرد که از نظر رهبر حکومت دینی ایران، روز سیزده بدر امسال، روز عزاداری خواهد بود.