از درگیری محافظان قالیباف تا تجمع حامیان نامزدها

اندازه حروف

۱۷/خرداد/۱۳۹۲ فریبرز سروش

ghalibaf_3
علی رغم ممنوعیت تجمع خیابانی، نخستین گردهمایی هواداران در چهار راه ولی عصر تهران صورت گرفت…برخورد بد محافظان قالیباف با مردم یاسوج تشنج آفرین شد…سیاست جلیلی «طالبان»ی خوانده شد.