نه به اعدام ,ازادی تمامی زندانیان عقیده و بیان, تامین حداقل دستمزد حقوق بگیران, حق انتخاب پوشش (نه به حجاب اجباری)

نه به اعدام ,ازادی تمامی زندانیان عقیده و بیان, تامین حداقل دستمزد  حقوق بگیران, حق انتخاب پوشش (نه به حجاب اجباری)

زندانی سیاسی محکوم به اعدام
نام: غلامرضا خسروی سوادجانی
محل تولد : آبادان
حکم : اعدام
زندان : رجایی شهر

غلامرضاخسروی در سال 1360 در حالیکه 16 سال داشت به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت و پس از پنج سال در سال 65 آزاد شد. او پس از آن که مجددا در سال 1386 در شهر سیرجان بازداشت شد و در دادگاه انقلاب کرمان به حکم زندان محکوم شده بود، دوباره در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شده ، به اعدام محکوم شده است. این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
غلامرضا خسروی 49ساله، اهل آبادان، پدر یک فرزند، کارگر جوشکار، در 2اردیبهشت 91 به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. او از زندانیان سیاسی دهه 60 است که در سن 16سالگی به خاطر هواداری از مجاهدین متحمل 5سال زندان در کازرون شد. وی بار دیگر در سال 86 دستگیر شد و محروم از کمترین روند عادلانه حقوقی به شش سال حبس محکوم گردید. دستگاه قضاییه آخوندی در سال 89، در بحبوحه قیام مردم ایران، در حالی که تنها دو سال از حبس او باقی مانده بود، او را به خاطر کمک مالی به مجاهدین دوباره محاکمه و به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کردند.
از آنجا که این زندانی سیاسی با حکم اعدام روبروست و حکم وی در دیوان عالی کشور به تایید رسیده خطر اجرای حکم وی باعث نگرانی دوستان و خانواده‌اش شده است.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی