تصنیف روز و شب

تصنیف روز و شب

تمبک: نغمه فرهمند

تصنیف روز و شب: کنسرت ونکوور اسفند ۹۱

این تصنیف در دهه ۱۳۱۰ توسط خانم روح انگیز به همراهی ارکستر ایرانپور اجرا شده است
Vocal & Setar: Sepideh Raissadat
Tombak: Naghmeh Farahmand
آواز و سه تار: سپیده رئیس سادات