مویه مادر تن آدم را می لرزاند

مویه مادر تن آدم را می لرزاند

ناصر اشجاری‎ added a video from June 1 to his timeline.

مویه مادر تن آدم را می لرزاند
امتداد مویه مادر بسیار طولانی ست، در این سرزمین فلاکت زده حتی از اعماق تاریخ هم بگوش می رسد و من به بلندی تاریخ فریاد می کشم : مرگ بر دیکتاتور
فیلم مویه های مادر غلامرضا خسروی در مقابل دادسرای انقلاب خیابان 15 خرداد