جنگ داخلی و ارتجاع سیاه در عراق

جنگ داخلی و ارتجاع سیاه در عراق
هیولای فرانکشتینِ امپریالیسم سربلند می‌کند
نیکلاس البین اسونسون و حمید علیزاده – ترجمه: مصطفی یساری

• داعش چیزی نیست مگر نتیجه‌ی اعمال جمعی قدرت‌های مختلف که در حال بازی‌های مختلف خود بوده‌اند. امروز اشک تمساح می‌ریزند اما همین‌ها کلبی‌مسلکانه از فرقه‌گرایی استفاده کرده‌اند تا منافع حقیر خود را پیش ببرند. آن‌ها هیولایی ساخته‌اند که امروز کل منطقه را با خطر بی‌ثباتی مواجه کرده است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۵ خرداد ۱٣۹٣ –  ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴

روز سه شنبه، گروه بنیادگرای اسلامی، داعش، موصل، از شهرهای کلیدی شمال عراق، را فتح کرد و به سمت بغداد راه جنوب را پیش گرفت و در سر راه چند شهر مهم را تصرف کرد. صدها هزار نفر از ترس جان‌شان تحت حکومت این گروه ارتجاعی دست به فرار زده‌اند. عروج این شبح بربریت نتیجه‌ی مستقیم ماجراجویی‌های کلبی‌مسلکانه‌ی امپریالیسم آمریکا است.