نشان ملی شوالیه فرانسه به استاد «محمدرضا شجریان» اعطا می‌شود

طى روزهاى آتى و در مراسمى نشان ملی شوالیه فرانسه به استاد «محمدرضا شجریان» اعطا می‌شود

محمدرضا شجریان

خسرو آواز ایران، نشان شوالیه فرانسه دریافت مى کند.

محمدرضا شجریان، استاد بزرگ آواز ایران که در نقاط مختلف دنیا اجراهاى موفقى داشته و در سطح بین المللى موسیقى اصیل ایرانى را روى صحنه برده است، طى روزهاى آتى و در مراسمى که در کشور فرانسه برگزار خواهد شد، این نشان معتبر را دریافت خواهد کرد.

این نشان به پاس یک عمر فعالیت هنری این استاد موسیقی ایرانی به وی اهدا خواهد شد.

گفتنى است نشان ملی شوالیه ادب و هنر، در پاییز سال ۱۳۸۶ از سوی تئاتر شهر پاریس در مراسمی با حضور معاون رییس جمهور فرانسه به استاد شهرام ناظرى، دیگر موزیسین صاحب نام ایرانى اعطا شده و مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفته بود.

منبع: موسیقی ما