دعوت خانواده ندا آقا سلطان به برگزاری مراسم بر سر مزار اين جان باخته راه آزادی

دعوت خانواده ندا آقا سلطان به برگزاری مراسم بر سر مزار اين جان باخته راه آزادی

‎دعوت خانواده ندا آقا سلطان به برگزاری مراسم بر سر مزار اين جان باخته راه آزادی كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي‌ها ۲۰ خرداد ۹۳ : خانواده ي شهيد راه آزادي، ندا آقا سلطان اعلام كرده اند كه روز ۳۰خرداد (جمعه) ساعت ۱۶۳۰ در قطعه ۲۵۷ بر سر مزار ندا خواهند بود و آرامگاهش را گلباران ميكنند. آنها از همه دوستان خواسته اند كه در اين روز بر سر مزار او آمده و ياد او را گرامي بدارند. ندا در بهشت زهرا در قطعه ۲۵۷ رديف ۴۱ شماره ۳۲ آرميده است و در روز” ندا ” همه در اين مكان حضور بهم ميرسانيم. سال گذشته در چنين روزهايي پدر ندا آقا سلطان در تماس با بی بی سی فارسی، در واکنش به صحبتهای رویا ملکی در ویژه برنامه انتخابات که از صدای آمریکا پخش شد و گفت که خانواده ندا در انتخابات شرکت کرده اند، گفت: ما خانواده ندا در انتخابات رای ندادیم. وقتیکه جمهوری اسلامی جگرگوشه من را کشته است ما چطور میتوانیم به جمهوری اسلامی و کاندیداهایش رای بدهیم؟‎

دعوت خانواده ندا آقا سلطان به برگزاری مراسم بر سر مزار اين جان باخته راه آزادی

كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي‌ها ۲۰ خرداد ۹۳ : خانواده ي شهيد راه آزادي، ندا آقا سلطان اعلام كرده اند كه روز ۳۰خرداد (جمعه) ساعت ۱۶۳۰ در قطعه ۲۵۷ بر سر مزار ندا خواهند بود و آرامگاهش را گلباران ميكنند. آنها از همه دوستان خواسته اند كه در اين روز بر سر مزار او آمده و ياد او را گرامي بدارند.
ندا در بهشت زهرا در قطعه ۲۵۷ رديف ۴۱ شماره ۳۲ آرميده است و در روز” ندا ” همه در اين مكان حضور بهم ميرسانيم.

سال گذشته در چنين روزهايي پدر ندا آقا سلطان در تماس با بی بی سی فارسی، در واکنش به صحبتهای رویا ملکی در ویژه برنامه انتخابات که از صدای آمریکا پخش شد و گفت که خانواده ندا در انتخابات شرکت کرده اند، گفت: ما خانواده ندا در انتخابات رای ندادیم. وقتیکه جمهوری اسلامی جگرگوشه من را کشته است ما چطور میتوانیم به جمهوری اسلامی و کاندیداهایش رای بدهیم؟

 • شعر زیر مرثیه‌ایست که شاعر گرانقدر و محبوب کشورمان، استاد شمس لنگرودی در روز شهادت ندا آقاسلطان برای وی سروده است. ادخترم!
  سنت‌شان بود
  زنده به گورت كنند
  تو كشته شدى
  ملتى زنده به گور مى‌شود.
  ببين كه چه آرام سر بر بالش مى‌گذارد
  او كه پول مرگ تو را گرفته
  شام حلال مى‌خورد.
  تو فقط ايستاده بودى

  و خوشدلانه نگاه مى‌كردى
  كه به خانه‌ات برگردى
  اما ديگر اتاق كوچك خود را نخواهى ديد دخترم
  و خيل خيال‌هاى خوش آينده
  بر در و ديوارش پرپر مى‌زنند.
  تو مثل مرغ حلالى به دام افتادى
  مرغى حيران
  كه مضطربانه چهره‌ى صيادش را جستجو می‌كند
  تو به دام افتادى
  همچون خوشه‌ى انگورى
  كه لگدكوب شد
  و بدل به شراب حرام مى‌شود.
  كيانند اينان
  پنهان بر پنجره‌ها، بام‌ها
  كيانند اينان در تاريكى
  كه با صداى پرنده‌ى خانگى
  پارس مى‌كنند.
  كشتندت دخترم
  كشتندت
  تا يك تن كم شود
  اما تو چگونه اين همه تكثير مى‌شوى.
  آه نداى عزيز من

  گل سرخى كه بر گلوى تو روئيده بود
  باز شد
  گسترده شد
  و نقشه‌ى ايران را در ترنم گلبرگ‌هايش فرو پوشانيد
  و اينانى كه ندا داده‌اند
  بلبلانند
  ميليون‌ها تن كه گرد گلى نشسته
  و نام تو را مى‌خوانند.
  يعنى ممكن است صداشان را كه براى تو آواز مى‌خوانند نشنوى
  يعنى پنجره‌ات را بستند كه صداى پيروزى خود را هم نشنوى
  ببين كه چه آرام سر بر بالش مى‌گذارد
  او كه صيد حلال مى‌خورد.

 • Sepidedam shared their photo.

  شعر زیر مرثیه‌ایست که شاعر گرانقدر و محبوب کشورمان، استاد شمس لنگرودی در روز شهادت ندا آقاسلطان برای وی سروده است.

  دخترم!
  سنت‌شان بود
  زنده به گورت كنند
  تو كشته شدى
  ملتى زنده به گور مى‌شود.
  ببين كه چه آرام سر بر بالش مى‌گذارد
  او كه پول مرگ تو را گرفته
  شام حلال مى‌خورد.
  تو فقط ايستاده بودى

  و خوشدلانه نگاه مى‌كردى
  كه به خانه‌ات برگردى
  اما ديگر اتاق كوچك خود را نخواهى ديد دخترم
  و خيل خيال‌هاى خوش آينده
  بر در و ديوارش پرپر مى‌زنند.
  تو مثل مرغ حلالى به دام افتادى
  مرغى حيران
  كه مضطربانه چهره‌ى صيادش را جستجو می‌كند
  تو به دام افتادى
  همچون خوشه‌ى انگورى
  كه لگدكوب شد
  و بدل به شراب حرام مى‌شود.
  كيانند اينان
  پنهان بر پنجره‌ها، بام‌ها
  كيانند اينان در تاريكى
  كه با صداى پرنده‌ى خانگى
  پارس مى‌كنند.
  كشتندت دخترم
  كشتندت
  تا يك تن كم شود
  اما تو چگونه اين همه تكثير مى‌شوى.
  آه نداى عزيز من

  گل سرخى كه بر گلوى تو روئيده بود
  باز شد
  گسترده شد
  و نقشه‌ى ايران را در ترنم گلبرگ‌هايش فرو پوشانيد
  و اينانى كه ندا داده‌اند
  بلبلانند
  ميليون‌ها تن كه گرد گلى نشسته
  و نام تو را مى‌خوانند.
  يعنى ممكن است صداشان را كه براى تو آواز مى‌خوانند نشنوى
  يعنى پنجره‌ات را بستند كه صداى پيروزى خود را هم نشنوى
  ببين كه چه آرام سر بر بالش مى‌گذارد
  او كه صيد حلال مى‌خورد