دانشگاه مجازی رایگان

ایران آکادمیا موسسه ای در هلند برای دوره های علوم انسانی و اجتماعی بصورت رایگان و مجازی دانشجو دوره ی کارشناسی ارشد می پذیرد. این دوره ها برای کسانی است که به هر دلیل از تحصیل جا مانده اند.

ویدیوی آشنایی با این دوره ها؛ http://bit.ly/1kL8jqq
اطلاعات بیشتر در سایت این موسسه؛ http://bit.ly/1uBrGYC