سیمین بهبهانی شاعره شیرزن ایرانی

سیمین بهبهانی شاعره شیرزن ایرانی

…اسفندیار نخواهم شد

Play Video
سال گذشته در کنسرتی که در ونکوور در بزرگداشت خانم سیمین بهبهانی اجرا کردم، فیلمی از ایشان پخش شد که به یادشان برایتان به اشتراک میگذارم. با تشکر از انجمن فرهنگی زنان ونکوور که این برنامه را برگزار کرده بود. This is a short video of Simin Behbahani (1927 – 2014), the great contemporary poet of Iran who unfortunately passed away last week. Obituary by the Washington Post: http://goo.gl/qwgAOk