مردم مراسم اعدام در ملأ عام را در محمود آباد به هم زدند و اعدام اجرا نشد

مردم مراسم اعدام در ملأ عام را در محمود آباد به هم زدند و اعدام اجرا نشد

Photo: ‎مردم مراسم اعدام در ملأعام را در محمود آباد به هم زدند/اعدام اجرا نشد

حمله آشنایان یک اعدامی در محمود آباد استان مازندران که قرار بود در ملأعام به دار آویخته شود، باعث لغو این مراسم شد.
این حمله ناگهانی سحرگاه روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه در حالی رخ داد که از قبل زمان و مکان اجرای حکم به مردم محمودآباد اعلام شده بود.
بنابر این گزارش، در این مراسم نزدیک به سه هزار نفر حضور داشتند که با سر و صدا و هیاهو و اقدامات فیزیکی ناشی از حمله به حصار امنیتی، باعث لغو مراسم اعدام شدند...
کارگاه آموزشی شهروندیار:این بار مردم به جای فیلم گرفتن از صحنه مرگ یک انسان به این پدیده شوم اعتراض کردند و موفق به توقف ماشین مرگ شدند به نظر شما بی تفاوتی در قبال مساله نقض حقوق بشر در ایران تا چه میزان به رشد آن کمک کرده است؟

منبع:کمیته بین المللی علیه اعدام‎


حمله آشنایان یک اعدامی در محمود آباد استان مازندران که قرار بود در ملأعام به دار آویخته شود، باعث لغو این مراسم شد.
این حمله ناگهانی سحرگاه روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه در حالی رخ داد که از قبل زمان و مکان اجرای حکم به مردم محمودآباد اعلام شده بود.
بنابر این گزارش، در این مراسم نزدیک به سه هزار نفر حضور داشتند که با سر و صدا و هیاهو و اقدامات فیزیکی ناشی از حمله به حصار امنیتی، باعث لغو مراسم اعدام شدند…
کارگاه آموزشی شهروندیار:این بار مردم به جای فیلم گرفتن از صحنه مرگ یک انسان به این پدیده شوم اعتراض کردند و موفق به توقف ماشین مرگ شدند به نظر شما بی تفاوتی در قبال مساله نقض حقوق بشر در ایران تا چه میزان به رشد آن کمک کرده است؟

منبع:کمیته بین المللی علیه اعدام