“شما سرکوب‌گرتر، بی لیاقت‌تر و ذلیل‌تر بودید”

“شما سرکوب‌گرتر، بی لیاقت‌تر و ذلیل‌تر بودید”

مجید محمدی

Opinion-Zamaneh-Smallمناظره‌ی سوم در حوزه‌ی سیاست خارجی و سیاست داخلی اندکی از تکرار مباحثی که هشت نامزد “نظام” (علی خامنه‌ای و بیت) قبلا نیز مطرح کرده بودند فراتر رفت. در دو مناظره‌ی قبلی نامزدها تلاش می‌کردند از رویارویی مستقیم با یکدیگر خودداری کنند و به آنها گفته شده بود که مناظرات را به سطح مناظرات چالشی سال ۸۸ ارتقا ندهند. اما اشتهای کسب قدرت و نگاه کردن به نتایج نظرسنجی‌ها از سوی نامزدها و نیز احساس نیاز حکومت به ترغیب مردم به مشارکت باعث شد که به نامزدها مجوز رهیافت تقابلی بیشتری داده شود.