پیشروی نفرات حکومت اسلامی عراق و شام در کوبانی


پیشروی نفرات حکومت اسلامی عراق و شام در کوبانی

فرستاده سازمان ملل به سوریه با در دست داشتن نقشه شهر کوبانی در کنفرانس خبری خود در ژنو. ١٠ اکتبر ٢٠١٤

فرستاده سازمان ملل به سوریه با در دست داشتن نقشه شهر کوبانی در کنفرانس خبری خود در ژنو. ١٠ اکتبر ٢٠١٤

REUTERS/Denis Balibouse
نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام، در ادامه پیش روی‌های خود، بامداد امروز توانسته‌اند مقر فرماندهی کردها در شمال  شهر کوبانی را به کنترل خود درآورند.

اکنون سه هفته است که نیروهای حکومت اسلامی برای تصرف شهر کردنشین کوبانی به نبردهای شدید با نیروهای مقاومت کرد در این شهر ادامه می دهند.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد: طی روزهای دوشنبه تا امروز، نیروهای حکومت اسلامی توانسته اند ٤٠ درصد نواحی شهر را به کنترل خود درآورند.