نگرانی جدی از آینده ولایت فقیه

نگرانی جدی از آینده ولایت فقیه

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران که چندی پیش از “انحراف در ساز و کار و انتخاب رهبر” ابراز نگرانی کرده بود، بار دیگر در اظهاراتی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن مقایسه های تاریخی،”پایداری یک امت” را از اصول “استمرار ولایت فقیه” برشمرده و تاکید کرد که “اگر قابیل، حضرت آدم را پذیرفت باید بعد از ایشان رهبری و مدیریت هابیل را هم می پذیرفت.”