مداراي مذهبي براي همزيستي

 مداراي مذهبي براي همزيستي

‏کارگاه آموزشی شهروندیار سالهاست در نقاط مختلف ایران مراسم تاسف باری تحت عنوان" عُمَر کشون" یا مراسم لعن خلفای اسلامی برگزار می شود، مراسمی که طی آن فحشهای رکیک و توهین های خجالت آور علیه افراد مورد احترام اهل سنن داده می شود بدون اینکه اراده ای برای توقف این مراسم ها اقدام کند. متاسفانه این بار این مراسم توسط معدودی از زائران ایرانی در عراق برگزار شده، عراقی که بشدت از اختلافات مذهبی و فرقه ای رنج می برد و این روزها به همین دلایل دچار جنگ داخلی شده است. شما به عنوان یک مسلمان شیعه در این مورد چه فکر می کنید ( اگر به این مذهب اعتقاد دارید) آیا توهین به خلفای مسلمان دیگر را روا می دانید؟ 

خبر به نقل از العربیه؛ 
فارس حران شاعر شیعه عراقی و رئیس انجمن شعرا و ادبای شهر نجف، نسبت به برگزاری مراسم لعن خلفای مسلمان در شهر کربلا توسط گروهی از زائران ایرانی، اعتراض کرد. 

فارس حران در صفحه رسمی فیس بوک خود نوشته است که شاعری از یک خانواده مسلمان شیعه است که هم اکنون در شهر نجف سکونت دارد. 

شهر نجف یکی از مهمترین شهرهای مذهبی و مقدس برای شیعیان است که در آن پیشوای اول شیعیان به خاک سپرده شده است. 

در ادامه نوشته یوسف حران آمده است: «اقدام گروهی از زائران ایرانی در برگزاری مراسم دشنام و توهین به نمادهای دینی که میلیون ها عراقی به آن ها اعتقاد دارند در سرزمین کربلای عزیز را به شدت محکوم می کنم.»

او افزوده است: «به عنوان شهروندی که برای کشورش از ادامه این سریال خونین فرقه گرایی نگران است، از مدیریت شهر کربلا می خواهم تحقیقی فوری با این افراد آغاز کنند و اقدام های قانون را علیهشان انجام دهد.»

او با بیان این که چنین افرادی «همزیستی میان بخش های جامعه» را در عراق بر هم می ریزند، از «فرهیختگان در نجف و کربلا و نخبه های فرهنگی، دینی و آکادمیک» عراق خواسته است که در برابر «این رفتارهای زشت» صدای اعتراض خود را بلند کنند. ادامه http://bit.ly/1wo32Ox‏

کارگاه آموزشی شهروندیار سالهاست در نقاط مختلف ایران مراسم تاسف باری تحت عنوان” عُمَر کشون” یا مراسم لعن خلفای اسلامی برگزار می شود، مراسمی که طی آن فحشهای رکیک و توهین های خجالت آور علیه افراد مورد احترام اهل سنن داده می شود بدون اینکه اراده ای برای توقف این مراسم ها اقدام کند. متاسفانه این بار این مراسم توسط معدودی از زائران ایرانی در عراق برگزار شده، عراقی که بشدت از اختلافات مذهبی و فرقه ای رنج می برد و این روزها به همین دلایل دچار جنگ داخلی شده است. شما به عنوان یک مسلمان

ادامه …