شرح دردناك فقر در خوزستان از زبان فرمانده ستاد مقاومت هاى مردمى خرمشهر

شرح دردناك فقر در خوزستان از زبان فرمانده ستاد مقاومت هاى مردمى خرمشهر

دكتر محمد رضا عباسى، فرمانده ستاد مقاومت هاى مردمى خرمشهر مى گويد در شلمچه، دختر دانش آموز چون روزى صد تومان كرايه مينى بوس ندارد كه به مدرسه برود، از تحصيل باز مى ماند و بچه هايى هستند كه به عمرشان كباب كوبيده معمولى نخورده اند و…

اين سخنان را بگذاريد كنار آمارى كه مسئولان بسيج درباره كاروان هاى راهيان نور مى دهند. بنابر آمارهاى منتشر شده، سالانه حدود ٢ ميليون نفر با بودجه هنگفت دولتى از سراسر كشور براى

ادامه …

‏شرح دردناك فقر در خوزستان از زبان فرمانده ستاد مقاومت هاى مردمى خرمشهر

دكتر محمد رضا عباسى، فرمانده ستاد مقاومت هاى مردمى خرمشهر مى گويد در شلمچه، دختر دانش آموز چون روزى صد تومان كرايه مينى بوس ندارد كه به مدرسه برود، از تحصيل باز مى ماند و بچه هايى هستند كه به عمرشان كباب كوبيده معمولى نخورده اند و...

اين سخنان را بگذاريد كنار آمارى كه مسئولان بسيج درباره كاروان هاى راهيان نور مى دهند. بنابر آمارهاى منتشر شده، سالانه حدود ٢ ميليون نفر با بودجه هنگفت دولتى از سراسر كشور براى بازديد از مناطق جنگى به استان هاى غربى برده مى شوند. اما كودكى كه در مناطق جنگى زندگى مى كند، نه مدرسه اى در نزديكى خانه اش دارد و نه روزى صد تومان پول كه به مدرسه دورتر برود.

لينك سخنان دكتر محمد رضا عباسى:
http://goo.gl/Jb3Igx‏