بررسی پرونده حشمت الله طبرزدی یکی از قدیمی ترین فعال دانشجویی و غیر قانونی بودن ادامه حبس وی

بررسی پرونده حشمت الله طبرزدی یکی از قدیمی ترین فعال دانشجویی و غیر قانونی بودن ادامه حبس وی

حتما شنیده ای که تاکنون بارها و بارها مسولین جمهوری اسلامی گفته اند که هیچ زندانی سیاسی ندارند و بسیاری از دانشجویان و یا فعالین مدنی و…

به حصر و زندان فعالین مدنی و مدافع حقوق بشر پایان دهید.بسیاری از محکومین سیاسی محبوس در زندانهای جمهوری اسلامی از ابتدایی ترین حقوق شهروندی محروم گشته و تحت شرایطی ناعادلانه و در پروسه ای کاملا غیر قانونی در حبس بسر می برند , وابستگی نهاد های قضایی به دستگاه های امنیتی کاملا محرز و روشن میباشد و پرونده سازی ها با اعمال نظر این نهاد ها انجام می گیرد , تا جائیکه در موارد زیادی برای متهمین سیاسی تحت عناوین کلی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری و… برای چندمین بار پرونده سازی شده و انها باید برای سالها عمر خود را پشت میله های زندان سپری نمایند.

YOUTUBE.COM