توافق هسته ای با ایران، عربستان را مسلح می‌سازد؟

توافق هسته ای با ایران، عربستان را مسلح می‌سازد؟

حسن روحانی، رییس جمهوری در کنار علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، نیروگاه اتمی بوشهر

حسن روحانی، رییس جمهوری در کنار علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، نیروگاه اتمی بوشهر

ابراز نگرانی هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا مبنی بر احتمال مسلح شدن عربستان سعودی به بمب اتمی در صورت امضای توافق اتمی با ایران، تازه ترین واکنش معتبر نسبت به ابعاد تاثیر گذار رویدادی است که میتواند معاد لات قدرت را در منطقه خاورمیانه با تغییراتی ساختاری روبرو کند.