تسلیم شکایت نامه های کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل به وکلایشان

تسلیم شکایت نامه های کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل به وکلایشان

خبار کارگری ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند ماه ۱۳۹۳

طرح از گفتگوهای زندان

جمعه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۰۹

بر طبق اخبار رسیده، چهارشنبه ٢٩بهمن کارگران شکایت های خود را به وکیل هایشان سپردند وهمه شکایت ها قطعی شد. استاندار که برای پیگیری مطالبات کارگران درتهران بود مجددا به اردبیل برگشت و جلسه بین مدیر کارخانه و استاندار و مدیرکل بانک صادرات در تهران به روز شنبه موکول شده است. قابل ذکر است که بیش از صدتن از کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل از خرداد ماه حقوق و عیدی سال ۹۳ را دریافت نکرده اند و کارخانه در حال حاضر در تعطیلی می باشد.