مراسم هفت پدر ستار بهشتی

مراسم هفت پدر ستار بهشتی

مراسم پدر بهشتی

سخنان مادر و خواهر ستار بهشتی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی
مراسم هفت پدر ستار بهشتی با حضور جمعی از فعالان مدنی برگزار شد. در این فیلم ارسالی به ایران وایر می توانید بخشی از سخنان سحر بهشتی خواهر ستار و همچنین سخنان گوهر عشقی مادر ستار را به همراه سخنانی از بادکوبه ای شاعر را بشنوید.