قاضی صلواتی قصی القلب ترین قاضی حال حاضر جمهوری اسلامی

قاضی صلواتی قصی القلب ترین قاضی حال حاضر جمهوری اسلامی

(ابوالقاسم صلواتی)


چهره و قیافه ی کریه این قاتل زنجیره ای گویای همه چیز میباشد
قاضی بیسواد بسیجی
لاجوردی دوم
خلخالی دوم
رفیق شفیق سعید مرتضوی دزد حرفه ای و دادستان انقلاب ورییس اسبق سازمان تامین اجتماعی( وای به روزی که بگندد نمگ)
قاضی احکام بیرحمانه در سرکوب جنبش ۸۸
نام صلواتی در کنار نام صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه ای، سعید مرتضوی، عباس جعفری دولت آبادی، عباس پیرعباسی، محمد مقیسه، حسن زارع دهنوی (حداد)، احمد زرگر، علی اکبر حیدری فر و ….. در لیست ناقضین حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم های بین المللی شده است.
ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه و عباس پیرعباسی مثلت جنایت علیه بشریت.