روز جهانی زن

۱۰۶۴۴۹۵۱_۸۵۵۸۱۹۶۱۷۸۰۷۳۹۳_۱۶۹۱۰۵۹۳۱۰۴۷۹۲۳۴۱۶_n

روز زن، روز مادر نیست ولی شما می‌توانید به مناسبت زن بودن مادرتان برایش هدیه‌ای بخرید یا به او تبریک بگویید. روز زن، روز همسر یا روز عشق نیست. تنها روز زن است.
کارگاه آموزشی شهروندیار
ما در عصری زندگی می کنیم که وَجه زنانهء حیات مورد غفلت واقع شده است. خوب که نگاه کنیم، نه تنها زنان سرکوب شده‌اند، که هرگونه نمادی از زنانگی حذف می‌شود. جنگل‌های گرمسیری در یک موج صنعتی حذف می‌شوند تا ساختمان‌های بلندِ یک شکل، افراد را از دامن طبیعت به شهر بکشانند. بسیاری گلایه می‌کنند که مفاهیمی چون بخشش، مهر و عشق بی قیدوشرط از یاد مردم رفته است. شاید نیاز داریم علاوه بر وجهِ غالبِ معمول و مرسوم، کمی بر اقتدار و رگ زنانه هستی تمرکز کنیم.
شاید برای همین، برگزاری روز زن در یک حرکت جهانی، فرصتی باشد که هر کدام از ما فارغ از جنسیت خودمان، بر وجه تانیثِ خودمان، مسائل و اتفاق‌ها دقیق شویم.
شاید پیش قضاوت‌ها، مسیر را برای یافته‌های تازه مسدود کرده باشند. لازم نیست در این باره به جواب سریع و آنی برسیم که زنانه چگونه است و مردانه چیست. کافی است بدانیم این دو هم سنگ و هم ارزش اند. آن وقت به چیزی به غیر از برابری راضی نمی‌شویم.