سفرهٔ هفت سین

 سفرهٔ هفت سین۱۰۶۵۳۳۷۳_۸۷۱۹۹۰۹۳۹۵۲۸۸۱۴_۱۷۶۸۸۵۹۶۸۶۸۹۴۸۲۸۸۵_n
سبزی بیار سیر بیار
سیب و سماق گیر بیار
سنجد و سرکه پیدا کن 
در وسط سفره گذار
وقتی که گوید آن عمو
آی سمنو آی سمنو
صداش بزن بیاد جلو
کاسه بده بخر از او
ماهی و آرد و آب و شیر
سبزه و گل نون و پنیر
شمع و گلاب خوب بیار
هر چه که لازمه بیار
سفره بینداز به زمین
تمام چیز هفت سین
ظرف به ظرف پیش هم
درست و پاکیزه بچین
تا به خوشی سال دگر
به شادی و بی دردسر
آسوده زندگی کنی
از غم و غصه بی خبر

عباس یمینی شریف
نام تصویرگر: ؟
————————–—–
کتاب‌ های خوب برای کودکان و نوجوانان در کتاب هدهد
————————–—–