مخالفت شهروندان با طرح جدید «میدان تقسیم» در استانبول

بیژن روحانی

bijrtaksim02آیا اعتراض شهروندان استانبول به تخریب یک پارک قدیمی در مرکز این شهر را باید نقطه عطفی در رویکرد شهروندان به حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست دانست؟ آیا این اعتراض‌ها که اکنون با خواسته‌‌های دیگر معترضان نیز پیوند خورده است در حقیقت اعتراضی است به شیوه‌ها و منش‌های سیاسی و اقتصادی در این کشور یا فقط تلاشی است برای حفظ یکی از نقاط با ارزش شهر استانبول؟