پیام نسرین ستوده به تلاشگران برای حق کار دگراندیشان

پیام نسرین ستوده به تلاشگران برای حق کار دگراندیشان

يکشنبه ۲ فروردين ۱۳۹۴ – ۲۲ مارس ۲۰۱۵دوستان، هموطنان و همراهان تحصن «حق کار، حق دگراندیشان»

درودهای بی پایان مرا از ایران پذیرا باشید. مطلع شدم تعدادی از هموطنانم در سراسر دنیا کارزاری را در حمایت از تحصن «حق کار، حق دگراندیشان» ترتیب داده اند. لازم می‌دانم ضمن سپاس از تک تک افرادی که برای این کارزار تلاش می‌کنند، مراتب زیر را به اطلاع برسانم :

۱- تحصن «حق کار، حق دگراندیشان» در پاسخ به محرومیت منتقدان از حق کار می‌باشد‌.

۲- از آنجا که وکلا باید بتوانند بدون ترس و تهدید به انجام وظایف حرفه ای شان بپردازند و اقداماتی ازقبیل بازداشت یا تعلیق پروانه مانع از انجام وظایف حرفه ای شان می شود، بنا براین، در اعتراض به مداخله ی مکرر و مستمر نهادهای امنیتی در انجام وظایف وکالتی ام و همچنین انجام وظایف کانون وکلای دادگستری که باید نهادی مستقل باشد، دست به تحصن در مقابل کانون وکلا زده ام .