مفتاح بوشهری و تی‌یری روبن در الحمرای پاریس

مفتاح بوشهری و تی‌یری روبن در الحمرای پاریس

حبیب مفتاح بوشهری، نوازنده سازهای کوبه‌ای و آهنگساز

از بوشهر تا پاریس. حبیب مفتاح نوازنده‌ای که در کودکی در بوشهر با فلوت آغاز کرد، ریتم‌های موسیقی جنوب را در هم‌آوایی با موسیقی مدیترانه روی صحنه می‌آورد.