ابراز آمادگی محمدرضا عارف برای ائتلاف انتخاباتی 19:42 گرینویچ


130510073512_aref_512x288_mehr

عارف، از نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است که در صورت محوریت محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، ائتلاف انتخاباتی را خواهد پذیرفت.