رهبر آینده وآینده رهبری

توسط: 

مراد ویسیایران پس از آیت الله علی خامنه ای چگونه وضعیتی خواهد داشت ؟ مهم ترین وجه این سوال این است که پس از آیت الله خامنه ای چه کسی رهبر جدید جمهوری اسلامی خواهد شد ؟

پاسخ این سوال به عوامل و متغییر های بسیاری بستگی دارد اما به نظر می رسد دو عامل در این میان نقش تعیین کننده تری دارند:

۱- رهبر جدید در زمان حیات آیت الله خامنه ای تعیین خواهد شد و یا پس از مرگ او ؟ ۲- در زمان تعیین رهبر جدید، سیاستمدار کهنه کاری چون اکبر هاشمی رفسنجانی زنده است یا خیر ؟

موضوع نخست یعنی اینکه  رهبر آینده  در دوران حیات آیت الله خامنه ای تعیین خواهد شد و یا پس از مرگ او، از اهمیت بیشتری برخوردار است .