پیروزی واقعی عربستان سعودی در سازمان ملل، مقاله عبدالکریم لاهیجی در لوموند

 

پیروزی واقعی عربستان سعودی در سازمان ملل، مقاله عبدالکریم لاهیجی در لوموند

Lahiji

فریادِ عدالت برخاسته است و دولت‌های دمکراتیک باید برای شهروندانشان توضیح بدهند که چرا روز ۲ اکتبر که عربستان سعودی در نهاد اصلی مسؤول حقوق بشر در سازمان ملل به پیروزی کامل دست یافت، اجازه‌ی این بی‌آبرویی را دادند … [ادامه مطلب]