این مجتبی است که (می‌خواهد) خواهد آمد، می‌گوئید نه، از سیدعلی خامنه‌ای بپرسید

hassanmojtaba_0
این‌روزها صحبت و گمانه زنی‌های بسیاری در رسانه‌های خارج از کشور در مورد جانشینی سیدعلی خامنه‌ای در جریان است. اسلام ابوسفیانی که سیدعلی خامنه‌ای در ایران بنای آنرا از نوع شیعی برقرار کرده جواب واضح و روشنی در مورد این جانشینی دارد: مجتبی خامنه‌ای.