خامنه ای در صدد حذف ریاست جمهوریست

بنی‌صدر در گفتگو با رویترز، استراتژی خامنه‌ای را «ترساندن مردم» خواند: «استراتژی خامنه‌ای این است که ببیند چه میزان ترس می تواند مردم ایران را فلج کند و … می‌گوید که دو انتخاب بیشتر وجود ندارد: شرکت در انتخابات یا جهنم.»banisadrReuters