حقوق زنان بيش از هر زمانی در حال از دست رفتن است

photo-top

هشدار فعالان جنبش زنان در آستانه انتخابات: حقوق زنان بيش از هر زمانی در حال از دست رفتن است

بيش از ١٩٠ تن از فعالان حقوق زنان يک روز پيش از انتخابات رياست جمهوری سال٩٢، با انتشار بيانيه ای تحليلی با خطير دانستن شرايط زنان، هشدار داده اند که حقوق زنان بيش از هر زمانی در حال از دست رفتن است.