خشک‌سالی و سکوت لابی‌‌ها

خشک‌سالی و سکوت لابی‌‌ها

چرا لابی‌های نظام به نفت و گاز علاقه بیشتری دارند تا توسعه پایدار؟

اگر از سر کنجکاوی، نام یکی از لابی‌های شناخته شده طرفدار توافق هسته‌ای که خود را دل‌نگران مردم ایران می‌خواند، با کلمه خشکسالی به انگلیسی جستجو کنید، چیزی دستگیرتان نخواهد شد.