اولتیماتوم کروبی: از حاکم مستبد بخواهید برایم دادگاه علنی تشکیل دهد

0210_mehdi_karroubi

مهدی کروبی از حبس خانگی‌اش برای حسن روحانی پیام فرستاده و به رئیس جمهوری می‌نویسد: «از حاکم مستبد بخواهید برایم دادگاه علنی تشکیل دهد.»

به گزارش سحام نیوز که از سوی نزدیکان مهدی کروبی اداره می‌شود، مهدی کروبی در اولین نامه‌اش از حصر از رئیس جمهوری٬‌  خواسته تا بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دفاع از حقوق شهروندان، از «حاکمیت مستبد» جمهوری اسلامی بخواهد تا دادگاهش را برگزار کند.