پیام انقلاب تاریخی مردم ایران و اصلاح طلبان دروغین

پیام انقلاب تاریخی مردم ایران و اصلاح طلبان دروغین

/حمید اکبری

نقطه آغازین و مهم این است که مشخص شود که اصلاح طلبان سابق و لاحق جزو معتمدان نیستند. این واقعیت اگر در گذشته برای بسیاری روشن نبود، اکنون بر اثر خروش و پیام آزادیخواهانه جوانان در سراسر ایران روشن شده است. اصلاح طلب ژست آزادیخواهی می گیرد، ولی آزادیخواهی او فقط در چهارچوب نظام دینی و پایداری دستگاه سرکوبگرش محدود است و تنها تا وقتی کاربرد دارد که مردم پشتیبان خواسته های آنها باشند. به عنوان نمونه یکی از اصلاح طلبان سرشناس، آقای مصطفی تاج زاده، که متاسفانه زندانی و دشواری زیادی نیز بر اثر مشارکتش در جنبش سبز تحمل کرد، در کانال تلگرام خودش چنین نوشته است: «نه نظام حق دارد اشتباه حزب بعث عراق را مرتکب شود و نه معترضان مجاز به تکرار خطای معارضان بشار اسد اند. حکومت حق اعتراض مخالفان خود را به رسمیت بشناسد و تظاهر کنندگان نیز قانونی و مدنی رفتار کنند و از تخریب و آتش زدن اموال عمومی بپرهیزند تا ایران دموکراتیک شود و یکپارچه بماند.» دو هشتگ # سوریه نمی شویم و #مصطفی تاج زاده در پایان این نوشته آمده است.

اگر متن نوشته آقای تاج زاده را در کنار دو هشتگ بسنجیم، متوجه می شویم که ایشان علیرغم اینکه کوشیده در نوشته اش، خود را بی طرف نشان دهد. ولی وقتی که نوبت به هشتگ گذاری می رسد، تنها «#سوریه نمی شویم» را گذارده و هیچ هشتگی در دفاع از حق آزادی بیان و اجتماعات دیده نمی شود. در واقع ایشان نه تنها جوانان ایرانی را مساوی معارضان بشار اسد کرده است، بلکه تلویحاً مسئولیت امکان «سوریه ای شدن» را بیشتر متوجه معترضین می کند. آقای تاج زاده، شما که در نظام اسلامی در مصدر کار بوده اید، بایستی بدانید که همیشه این دولت ها هستند که مسئولیت اعمال شهروندانشان را بر عهده می گیرند و نه بر عکس.

متن کامل در: http://shahrvand.com/archives/91525