شلپه در حال نواختن باغلاما از ساز های ترکیه

شلپه در حال نواختن باغلاما از ساز های ترکیه

 
این ساز اسمش باغلاماست و از ساز های ترکیه است و استادی که داره تو این دستگاه میزنه اسمش شلپه است