‫خاطرات زنانی که از جهاد النکاح بازگشته اند

 

‫خاطرات زنانی که از جهاد النکاح بازگشته اند

Screen Shot 2013-09-16 at 10.07.14 AM

 

در هر ایدیولوژی هدف وسیله را توجیه میکند حتی در مسایل ناموسی که خط قرمز خدشه ناپذیرمقدس در ادیان چون اسلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.