دیوار حجاب اجباری در ایران توسط زنان دلاور فرو ریخت

۱۱۰۲۹۵۵۷_۱۵۵۰۴۷۷۳۰۵۲۴۱۲۵۰_۸۷۶۸۲۲۲۸۶۵۷۱۱۰۶۰۴۳۱_n

خبر فوری : دیوار حجاب اجباری در ایران توسط زنان دلاور فرو ریخت ؛ کشف حجاب و تردد بانوان بدون حجاب در خیابان های میانی میدان فردوسی و شهیاد تهران *خیابان دهم اسفند* و اکثر نقاط پایتخت
زنان در اکثر شهرها و با حمایت اعضای خانواده خویش با پوشش اختیاری و اکثرا بدون حجاب از خانه خارج شده و بسوی مراکز شهرها میروند