اقتصاد بعد از تحریم

 اقتصاد بعد از تحریم

اقتصادی

آقا اصلاً ما نادان، خارجه نشین مرفحی که قدر یک بچه از وضعیت ایران خبر نداره! آیا آقای دکتر فریبرز رییس دانا هم همینطور هستند؟ حالا هی بگید لغو تحریم ها خوبه! لطفاً حرفهای ایشون رو بشنوید:

سخنان شجاعانه دکتر فریبرز رییس دانا، اقتصاددان مقیم تهران در مصاحبه با صدای آمریکا:
فریبرز رییس دانا، اقتصاددان برجسته و کنشگر حقوق بشر، شجاعانه منافع ملی مردم ایران را یادآور می شود، و تاکید می کند که این افرادی که این قرارداد هسته ای را اکنون امضا کرده اند، همان هایی هستند که بر طبل برنامه اتمی می کوبیدند و هزینه های گزاف را برای ملت ایران ایجاد کرده اند.
او تاکید می کند که «منابعی» در داخل کشور هستند، که اگر پولی هم آزاد شود، آن پول را می بلعند.

فریبرز رییس دانا، اقتصاددان برجسته و کنشگر حقوق بشر، شجاعانه منافع ملی مردم ایران را یادآور می شود، و تاکید می کند که این افرادی که این قرارداد هسته ای را اکنون امضا کرده اند، همان هایی هستند که بر طبل برنامه اتمی می کوبیدند و هزینه های گزاف را برای ملت ایران ایجاد کرده اند.
این یک واقعه تاریخی نیست، واقعه تاریخی یعنی نقطه عطفی که مسیر را عوض می کند….