در سوگ فرامرز بیانی

در سوگ فرامرز بیانی


Faramarz Bayani

امروز با اندوه فراوان آگاه شدیم که دوست مشترک ما فرامرز بیانی دبیر سابق کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در تهران به درود حیات گفت.
فرامرز بیانی یکی از اعضاء، فعالان و رهبران کنفدراسیون جهانی و عضو سازمان دانشجویان ایرانی در کارلسروهه در آلمان غربی بود. وی در سال 1347(1968) وظیفه دبیری کنفدراسیون جهانی در بخش تشکیلات را پذیرفت و در جهت پیشرفت و تقویت مبارزات کنفدراسیون جهانی فعالیت نمود. یک بار نیز در سال 1970 به دبیری موقت کنفدراسیون جهانی انتخاب شد.
فرامرز بیانی یکی از مبارزان راه آزادی و استقلال ایران بود. بدون تردید، درگذشت وی ضایعه‌ی برای جنبش دموکراتیک و ضد استبدادی مردم ایران است.
ما دبیران پیشین کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه‌ی ملی) با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌ی او، اعضای جنبش بزرگ کنفدراسیون جهانی، و همه‌ی مبارزان راه استقرار آزادی و دموکراسی و تحقق حقوق بشر در ایران، یاد این رفیق مبارزه را زنده می داریم.
جمعه، هیجده مارس 2016 /28 اسفند 1394
دبیران پیشین کنفدراسیون:
فریدون اعلم
کورش افطسی
منصور بیات زاده
محسن رضوانی
محمود رفیع
مجید زربخش
ناصر شیرازی
داود غلام آزاد
کاظم کردوانی
جابر کلیبی
فریدون منتقمی
سعید میرهادی
پرویز نعمان
بهمن نیرومند